Bestsellerdichter Marc Pairon valt ten prooi aan zijn ‘Grootste, Jongste, Vrouwelijke Fan’

Antwerpen, 9 april 2010 • Op een kille zondagmorgen in januari ontving dichter Marc Pairon een e-mail in versvorm van een vrouwelijke fan met het verzoek om enkele van zijn gedichten in MP3-formaat ter beschikking te stellen. Pairon voelde zich geflatteerd, hij dook een studio in en sprak een 20-tal verzen in die ter gelegenheid van Valentijn aan het publiek werden voorgesteld. De dichter en zijn ‘Grootste, Jongste, Vrouwelijke fan’, voelden zich steeds meer tot elkaar aangetrokken en er ontspon zich tussen de twee een intense verzencorrespondentie, die alsmaar intiemer werd. De dichter had zijn muze gevonden. Op 9 april 2010, de dag waarop zij verjaart, publiceert hij als verjaardagsgeschenk een selectie uit hun wederzijdse minnezangen.

‘Fanmail’ bundelt een selectie van Marc Pairons briefwisseling met één van zijn vrouwelijke fans. De aanzet was het e-mailbericht* dat zij op 17 januari 2010 naar hem stuurde. De dichter besteedde er aanvankelijk niet veel aandacht aan. Tot zij hem een week later 23 passionele dagboekaantekeningen toestuurde. “Ik was gecharmeerd door haar ongekunstelde verzen, het spontane scannen van zielsgedachten, haar rechtschapenheid en taalvaardigheid en de ontwapenende illustraties”, aldus Marc Pairon.

Op 25 januari jl. schreef Pairon zijn eerste vers voor haar. Het zou echter niet lang meer duren eer hij ‘de Grootste Fan van zijn Grootste Fan’ werd. Beiden maakten intens gebruik van alle beschikbare moderne communicatiemiddelen – e-mail, sms, gsm – die de afstand tussen hen beiden deed vervagen.

Soulmates

Wanneer sloeg de vonk over tussen de dichter en zijn fan? “Men wordt nooit plotseling verliefd wakker, maar legt zich steeds verliefd te slapen. Het allermooiste tussen soulmates is dat geen van beide zich ooit afvraagt wie de liefste is, de aardigste of de mooiste en dat het zeldzaam is, uniek genoeg om te koesteren, nooit iets nog alledaags zal zijn maar eenvoudig genoeg voor het vanzelfsprekende. Fanmail is onze inleiding, de eerste stap van een uitzonderlijke liefdesgeschiedenis of hoe de achtste hemel er vanbinnen uitziet”, aldus Pairon.

Dit is een waar gebeurd verhaal. ‘Fanmail’ is niet ontsproten aan de fantasie van de auteur. Om de privacy te beschermen van de dame met wie Marc Pairon deze intieme briefwisseling voerde, wordt zij in het boek fictief ‘An’ genoemd.

‘Fanmail’ is een selectie uit de correspondentie tussen Marc Pairon en zijn muze. Deze uitgave verschijnt naar aanleiding van haar verjaardag, op 9 april 2010. ‘Fanmail’ werd geproduceerd in een beperkte oplage van 900 genummerde en gesigneerde exemplaren, en is enkel verkrijgbaar in Standaard Boekhandel voor slechts 5 euro.