Recensies

Over 'De Kinderspelen'

‘De Kinderspelen is een wonderlijk en origineel verhaal. Vaak grappig, dan weer schrijnend. In het begin onderlijnde ik telkens de zinnen en sterk verwoorde gedachten die het onthouden waard waren, al snel bleek echter dat ik zowat het hele boek moest onderlijnen…’
Jessie De Caluwe (B), tv-presentatrice 

‘De Kinderspelen is een aaneenschakeling van taaljuweeltjes. Puur leesgenot.’
Lulu Wang (NL), auteur

‘In mijn hele carrière heb ik geen een tekst onder handen gehad waarvan ik zo genoten heb.’
Harrie Baken (NL), lector

‘In deze bijzonder bruisende vertelling overstijgt Bruegels schilderij alle schijnbare begrenzingen en verheft de argeloosheid tot eeuwige waarde.’
Lukas De Vos (B), auteur, VRT-journalist

‘Een aandoenlijke parabel boordevol bevrijdende fantasie, hilarische gedachtekronkels en poëtische verrassingen.
Hartverwarmende & hoopgevende stof tot (diep) nadenken...’
Luc Pay (B), essayist

‘De Kinderspelen is een bijzonder vlot geschreven, ontroerende brok literatuur.
Niettegenstaande sommige beladen thema’s, zoals dementie en kindermisbruik, schuifelt over elke pagina een fluwelen humor.
Een prachtige en sprookjesachtige roman.’
André Oyen (B), iedereenleest.be

‘Er is een evenwicht tussen ‘zalige’ uitspraken en de soms beklemmende diepgang.
De Kinderspelen is een bonbondoos, waarvan ik de inhoud niet in één keer na elkaar mocht opsmikkelen.’
Mieke Lecleir (B), keramiste

‘Het verhaal heeft me van de eerste bladzijde tot de laatste geïntrigeerd.
In dit boek getuigt elke zin van een diepere betekenis.
Sommige paragrafen of zinnen staan in mijn geheugen gegrift.’
Britt Vervliet (B), lezerskring 

Over de poëzie van Marc Pairon

• Pairon schrijft poëzie alsof hij Pegasus zelf de teugels aanbond.
Nic van Bruggen

• Pairon biedt zich aan en schrijft met zeer veel brio. Het is ronduit briljant: je gaat, je moet, met de verbeelding van de auteur mee. Het is lang geleden dat ik een dergelijke uiting onder ogen kreeg.
Luc Saffloer

• Pairon is meer dan Jules Deelder, Johnny Van Dooren en Freek de Jonghe samen.
Walter Soethoudt

• Wat een rijkdom! Met stijgende verbazing, interesse en plezier in één geut gelezen.
Linda Vinck

• Verbluffend, helder, sober en ingetogen.
Eric Gardiner

• Pairon is de Mozart van de poëzie.
Luc De Molenaer

• Zelden is het erotisch Icarusgehalte zo nauwkeurig in kaart gebracht als in deze dubbelbundel (Litanie) van Van Bruggen en Pairon. De rite is volbracht.
Lukas De Vos

• De poëzie van Marc Pairon is verfrissend en fijnzinnig. Zelfs ruige, erotische dichtregels verliezen hun tedere en vrouwvriendelijke ondertoon niet. Met plezier lees en herlees ik ze. Ze ontroeren me, brengen me aan het lachen, huilen, denken en nadenken. Mijn diepe bewondering.
Lulu Wang 

Over de spreuken van Marc Pairon

‘Pairon schrijft sneller dan God kan lezen.’
Gerd de Ley, (B), ‘Keizer van de aforismen’, auteur, acteur

‘Met Pairons spreuken is een glimlach nooit veraf.’
Jan Verheyen, (B), regisseur, presentator 

Na de aforismen zijn er nu eindelijk de paironismen.’
Geert Hoste, (B), cabaretier, auteur

‘Ik lees zelden wijsheden die zinnen prikkelen of prikkelende zinnen die wijsheden bevatten, maar de aantekeningen van Marc Pairon vormen hierop een uitzondering.’
Lulu Wang, (NL), auteur

‘Briljant!’
Jill Hughes, (UK), literair agente

‘Op magistrale wijze slaagt Marc Pairon erin wijsheid hedendaags te verwoorden. Zelden waren wijsheidspreuken zo dichtbij de lezer als in deze verzameling ‘aantekeningen’’.
Dr. Abied Alsulaiman, (B), Toegepaste Taalkunde, Lessius A’pen en KU Leuven

‘Als volkdichter lokt Marc Pairon met zijn bijzondere aforismen herkenning uit. Of is het een vernieuwde kijk op het bestaan? Hoe bruusker, hoe beter. Soms ondeugend, soms stout, maar altijd: pittig!’
Prof. Dr. Gust De Meyer, (B), Communicatiewetenschappen, KU Leuven

‘Als woordkunstenaar slaagt Marc Pairon er andermaal in ontroering te veroorzaken. In deze bundel heeft hij het op de lachspieren gemunt: van een glimlach, het teken van herkenning, tot en met het onbedaarlijk lachen.’
Walter Soethoudt, (B), voormalig uitgever, auteur

‘De aforismen van Marc Pairon zijn geestig, scherp, en vooral: origineel. Ze bieden de lezer een gloednieuw inzicht in talrijke aspecten van de 21ste eeuw.’
David Potter, (UK), auteur, vertaler

‘Als dichter kent Marc Pairon de waarde van het woord. Het is overigens geen toeval dat de beste aforismenschrijvers ook dichter zijn. Ik wens Marc Pairon nog vele kortsluitingen toe en de lezers evenveel plezier als ondergetekende.’
Gerd de Ley, (B), ‘Keizer van de aforismen’, auteur, acteur

‘Pairon goochelt met taal, het spelenderwijs hanteren van beeldspraak. Deze hekeldichter is een uniek voorbeeld van postmoderne mentale gesteltenis.’ 
Jacques Reygaerts, (B), voorzitter Lions Club Asse

Comments