De Kinderspelen: romandebuut van Marc Pairon

20 november 2013 • Vandaag verschijnt ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind het romandebuut van Marc Pairon (°1959). In De Kinderspelen vertelt hij op ongewone wijze de lotgevallen van een hartstochtelijk plattelandsgezin, dat zich uit de ‘eerste wereld’ heeft teruggetrokken. Toch blijft de moderne samenleving herkenbaar en laat ze zich geregeld van haar onzedelijke kant zien. ‘De Kinderspelen’ is een indringend en ontroerend verhaal over incest, dementie, racisme, materialisme…

Met de publicatie van deze roman wil Marc Pairon, verwijzend naar zijn eigen verleden, extra aandacht vestigen op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. In ‘De Kinderspelen’ is één van de verhaallijnen de kinderrechten: het recht op veilig drinkwater, het recht om op te groeien bij familie, het recht op spelen, het recht op bescherming tegen mishandeling en (huiselijk) geweld, het recht op eigen geloof en cultuur…

De voorverkoop aan de boekhandels liep bijzonder goed en de uitgeverij ontving al diverse lovende reacties. Pairons filosofische beschouwingen vallen duidelijk in de smaak. Dit is opmerkelijk want Marc Pairon is een autodidact. Door familiale omstandigheden zat de auteur slechts tot zijn vijftiende op de schoolbanken en zwierf hij de rest van zijn jeugd als clochard door Europa. Pairon is helemaal niet belezen, met uitzondering van de verplichte schoolliteratuur van destijds. Vanuit dat kennisisolement kwamen zijn geschriften tot stand.

In 2009 kreeg Marc Pairon omwille van enkele populaire poëziepublicaties van de pers de titels ‘Vlaanderens meest gelezen dichter’ en ‘Het enfant terrible van de Vlaamse poëzie’ toebedeeld. In 2012 publiceerde hij 'Een doofpot is een Belgisch streekgerecht', een bundel met een duizendtal pittige spreuken. Sommige van deze spreuken werden naar het Engels, Italiaans en Arabisch vertaald en werden in meer dan 20 bloemlezingen opgenomen. Inmiddels gingen er in Vlaanderen van ‘Een doofpot is een Belgisch streekgerecht’ al ruim 5.000 exemplaren over de toonbank, wat heel veel is voor dit genre. Onlangs verscheen bij de Nederlandse uitgeverij De Lantaarn de bijna uitverkochte scheurkalender 2014, Spreuken met een knipoog. Een kalender met citaten van één enkele auteur is binnen het Nederlands taalgebied eerder zeldzaam. 

Comments