Marc Pairon maakt een opmerkelijke come-back als dichter met ‘De liefste liefdesverzen aller tijden!’

Poëziecentrum Gent, 27 januari 2009 • Marc Pairon publiceert na 28 jaar een nieuwe reeks verzenbundels. Hij richt zich met zijn poëzieproject bewust tot het grote publiek. De toegankelijkheid van de verzen, de uiterst lage verkoopprijs van de verzenbundels en de herkenbaarheid van het onderwerp dragen hiertoe bij. ‘De liefste liefdesverzen aller tijden!’ is een cyclus van 4 luxueus uitgevoerde gedichtenbundels van elk 70 pagina’s. Ze vertellen het verhaal van een platonische liefde. Tijdens de voorbereidingen van het project is alvast gebleken dat de belangstelling voor deze uitgaven groot is en dat ‘De liefste liefdesverzen aller tijden!’ naar alle waarschijnlijk recordoplagen gaat halen in de Nederlandstalige poëziegeschiedenis, want er zijn reeds 32.000 exemplaren in voorbestelling.

De liefste liefdesverzen aller tijden! is een cyclus van vier luxueus uitgevoerde gedichtenbundels, waarvan de titel verwijst naar bekende reclameslogans: ‘Mijn thuis is waar Mijn Stella staat’, ‘Jij bent Mijn energie’, ‘Praten werkt’ en ‘Geluk zit soms in een klein koekje’. Ze vertellen het verhaal van een platonische liefde. Elke verzenbundel telt ruim 70 bladzijden. Gezien het gaat over een niet-commercieel opzet, bedraagt de prijs per verzenbundel slechts 2 euro.

“Poëziebundels bereiken veelal een klein publiek. Enerzijds omdat het geschrevene vaak beperkt toegankelijk, compact is. Anderzijds is door die kleine oplagen de verkoopsprijs, alleszins in verhouding met de kwantiteit aan literatuur, veelal hoog. Samen met de Stichting Charles Catteau, literair agent Walter Soethoudt en het Poëziecentrum van Gent wil ik deze vicieuze cirkel doorbreken met de uitgave van De liefste liefdesverzen aller tijden!”, aldus Marc Pairon.

De flamboyante auteur voegt er lachend aan toe: “In de colofon heb ik zelfs uitdrukkelijk laten vermelden dat ALLES uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, ZONDER voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.”